Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України

Замовити демо
Замовити

Особливості:

Кількісно-якісний облік зерна

Управління виробничими процесами

Ведення бухгалтерського та податкового обліку відповідно до національних стандартів України

Облік “від документа” і типові операції

Ведення обліку діяльності декількох організацій

Облік матеріально-виробничих запасів

Складський облік

Облік торгових операцій

Облік комісійної торгівлі

Облік операцій з тарою

Облік банківських і касових операцій

Облік розрахунків з контрагентами

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Облік основного і допоміжного виробництва

Облік напівфабрикатів

Облік непрямих витрат

Облік ПДВ

Облік заробітної плати та кадровий облік

Підтримка різних схем оподаткування

Податковий облік з податку на прибуток

Єдиний податок

Завершальні операції місяця

Стандартні бухгалтерські звіти

Регламентована звітність

Засоби для швидкого освоєння

Галузеве рішення "1С:Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України" призначено для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

"1С:Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України" забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включно з, наприклад, випискою первинних документів, обліком продажів тощо. Це прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського та податкового обліку, а задачі автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

Галузеве рішення розроблено на базі редакції 1.2 "1С:Бухгалтерії 8 для України" на технологічній платформі "1С:Підприємство 8.3". Додатково до функціональності типового рішення "1С:Бухгалтерія 8 для України", галузеве рішення містить функції, зумовлені особливостями ведення виробничої діяльності на хлібоприймальних, заготівельних і переробних підприємствах України, а також особливостями кількісно-якісного та бухгалтерського обліку.

Конфігурація є захищеною і містить фрагменти коду, які не підлягають зміні користувачем.

Опис функціональних можливостей продукту "1С:Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України"

"1С:Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України" надає можливість:

 • керувати прийманням та відвантаженням зерна: виписка товарно-транспортних накладних на ввезення, вивезення, внутрішнє переміщення зерна; формування журналів реєстрації зважувань, контроль роботи вагаря;
 • вести облік якісних показників: введення аналізів лабораторії, формування лабораторного журналу, аналіз якості зерна, робота з актами очищення/сушіння (форма 34), інші можливості;
 • оформлювати операції щодо роботи із зерном: автоматичне формування реєстрів товарно-транспортних накладних; виписка актів сушіння (форма 34), очищення та зміна класу зерна; формування актів розрахунку та актів зачистки; виписка наказів на вивезення, переоформлення зерна; формування звітності з руху зерна;
 • керувати відносинами з постачальниками і покупцями: розрахунок вартості наданих послуг в автоматичному режимі, виписка рахунків-фактур, ведення взаєморозрахунків із власниками зерна, контроль розрахунку та виставлення послуг;
 • керувати сировиною і продукцією на комбікормовому заводі: автоматизована робота з рецептами, облік фактичного випуску готової продукції борошномельного виробництва (форма 117-факт), облік виробництва комбікорму, готової продукції борошномельного виробництва, довільної переробки, облік готової продукції, фасування продукції, інші допоміжні виробництва;
 • вести облік витрат у розрізі підрозділів, об'єктів (номенклатурних груп) і статей витрат; реалізовано механізм розподілу та аналізу витрат, розрахунку фактичної собівартості готової продукції;
 • вести облік транспорту і сільгосптехніки: робота з дорожніми листами, облік палива, показань спідометра та залишків у баках, розрахунок витрати палива за нормами, розрахунок відрядної зарплати. Крім того, є можливість проаналізувати витрати на утримання машинно-тракторного парку;
 • вести облік заробітної плати, кадровий та персоніфікований облік: ведення обліку руху персоналу, включаючи облік працівників за основним місцем роботи та за сумісництвом, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опціонально. Реалізовано автоматичний облік нарахувань (заробітна плата, відпустки, лікарняні, заміни, інше). Забезпечується формування типових форм з трудового законодавства.

Кількісно-якісний облік зерна

Рішення "1С:Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України" враховує вимоги таких нормативних документів:

 • Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (№ 37-IV прийнятий Верховною Радою України 4 липня 2002 року);
 • ДСТУ 2422-99 "Зерно заготівельне і постачальне. Терміни та визначення";
 • ГОСТ 13586.3-83 "Зерно. Правила приймання і методи відбирання проб";
 • "Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах" (Наказ Міністерства аграрної політики України від 13 жовтня 2008 року № 661).

Управління виробничими процесами

Конфігурація поставляється з підсистемою автоматизації виробничих процесів. У поставку включені налаштування основних процесів елеватора, пов'язані з ввезенням, вивезенням та переміщенням зерна.

Інтеграція з автоматизованими системами управління технологічними процесами (АСУТП)

У рамках конфігурації реалізовано механізми зв'язку із системами АСУТП, що використовуються на підприємствах для управління виробництвом. На базі отриманих з АСУТП даних паралельно здійснюється оперативний облік зерна.

Ведення бухгалтерського та податкового обліку відповідно до національних стандартів України

Забезпечено вирішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства – від обробки первинних документів до формування регламентованої звітності.

У конфігурації автоматизовані такі ділянки обліку:

 • "Робоче місце фахівця лабораторії": введення аналізів лабораторії, формування лабораторного журналу, аналіз якості зерна, складання рецептур на виробництво готової продукції, попередній розрахунок виходу готової продукції борошномельного виробництва (форма 117-план), формування звітів для Державної хлібної інспекції (ДХІ), робота з актами очищення/сушіння (форма 34), інші можливості;
 • "Робоче місце вагаря": виписка товарно-транспортних накладних на ввезення, вивезення, внутрішнє переміщення зерна; формування журналів реєстрації зважувань, контроль роботи вагаря;
 • "Робоче місце бухгалтера з обліку зерна": автоматичне формування реєстрів товарно-транспортних накладних; виписка актів сушіння (форма 34), очищення та зміна класу зерна; формування актів розрахунку та актів зачистки; виписка наказів на вивезення, переоформлення зерна; формування звітності по руху зерна, форма 36 і 37; автоматичне формування бухгалтерських проводок; формування оперативних звітів;
 • "Робоче місце бухгалтера з обліку взаєморозрахунків": автоматичний розрахунок вартості наданих послуг, виписка рахунків-фактур, формування оперативних звітів, ведення взаєморозрахунків з власниками зерна, контроль розрахунку та надання послуг;
 • "Облік виробництва": робота з рецептами, облік фактичного випуску готової продукції борошномельного виробництва (форма 117-факт), облік виробництва комбікорму, готової продукції борошномельного виробництва, довільної переробки, облік готової продукції, фасування продукції, інші допоміжні виробництва;
 • "Облік транспорту та сільгосптехніки". У програмі фіксуються подорожні та облікові листи, ведеться облік палива, показань спідометра і залишків у баках, розрахунок витрати палива за нормами. Виконується аналіз витрат на утримання машинно-тракторного парку і розрахунок відрядної зарплати водіїв, механізаторів та їх помічників;
 • "Облік інших витрат". Ведеться у розрізі підрозділів, об'єктів (номенклатурних груп) і статей витрат. Реалізовано потужний механізм розподілу та аналізу витрат, розрахунку фактичної собівартості готової продукції;
 • "Розрахунок зарплати у повному обсязі". Ведення кадрового обліку; система гнучкого налаштування видів і груп розрахунків; розрахунок лікарняних, відпускних. Формування стандартних і регламентованих звітів. Виплата заробітної плати може здійснюватися всіма можливими способами: готівкою, перерахуванням на картку, натуроплатою.

Забезпечена робота з такими первинними документами:

 • ЗХС-3 Реєстр товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з визначенням якості за середньодобовим зразком;
 • ЗХС-5 Перелік реєстрів товарно-транспортних накладних на відвантаження зерна, насіння олійних культур і трав;
 • ЗХС-14 Приймальний акт на надходження хлібопродуктів залізничним або водним транспортом;
 • ЗХС-16 Наказ на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів;
 • ЗХС-19 Накладна на переміщення хлібопродуктів всередині підприємства;
 • ЗХС-20 Відомість накладних на відвантаження хлібопродуктів;
 • ЗХС-23 Акт на знищення непридатних відходів;
 • ЗХС-30 Акт зачистки;
 • Акт-розрахунок до акту-зачистки;
 • ЗХС-34 Розпорядження та акт на очищення, сушіння зерна, зернобобових та олійних культур;
 • ЗХС-36 Журнал кількісно-якісного обліку хлібопродуктів;
 • ЗХС-37 Звіт про рух хлібопродуктів на елеваторах і складах;
 • ЗХС-47 Картка аналізу зерна;
 • ЗХС-49 Журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна;
 • ЗХС-57 Журнал розрахунку середньозважених показників якості зерна та продуктів його переробки;
 • ЗХС-109 Розпорядження на відпуск зерна в переробку;
 • ЗХС-110 Накладна на відпуск зерна в переробку;
 • ЗХС-112 Накладна на здачу продукції з виробництва на склад;
 • ЗХС-114 Довідка про вироблення комбікормів і використання сировини на комбікормовому заводі;
 • ЗХС-117 Акт про зачищення виробничого корпусу і результати переробки зерна;
 • ЗХС-121 Виробничий акт-звіт про використання сировини і вироблення готової продукції;
 • ЗХС-171б Відомість схилів.

До складу "1С:Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України" включено план рахунків бухгалтерського обліку, відповідно до Наказу Міністерства Фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання" від 30 листопада 1999 р. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку та відображенню даних у звітності. За необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки та розрізи аналітичного обліку.

Облік "від документа" і типові операції

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів до конфігурації, які відповідають первинним бухгалтерським документам. Крім того, є можливість безпосереднього введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції – простий інструмент автоматизації, що легко та швидко налаштовується користувачем.

Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою "1С:Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України" можна вести бухгалтерський та податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Облік кожної організації можна вести в окремій інформаційній базі. У той же час "1С:Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України" надає можливість ведення бухгалтерського та податкового обліку декількох організацій у єдиній інформаційній базі (причому у ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці). Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов'язана між собою: можна використовувати спільні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів (місць зберігання) і т.д., а обов'язкову звітність формувати окремо для кожної організації.

Облік матеріально-виробничих запасів

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізовано згідно П(С)БО 9 "Запаси" і методичним роз’ясненням по його застосуванню. Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:

 • за середньою собівартістю;
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).

Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для бухгалтерського та податкового обліку і для кожної організації.

Складський облік

На складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського та податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік можна відключити, якщо у ньому немає потреби.

В "1С:Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України" реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відображаються виявленні надлишки та списуються недостачі.

Для кожного складу можна визначити матеріально-відповідальну особу. Одночасно для одного складу можна призначити одну відповідальну особу; історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна здійснити як за складом, так і за матеріально-відповідальною особою.

Облік торгових операцій

Автоматизовано облік операцій надходження та реалізації товарів і послуг. Під час продажу товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються видаткові та податкові накладні. Всі операції з гуртової торгівлі враховуються у розрізі договорів з покупцями і постачальниками.

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари у роздрібній торгівлі можуть враховуватися за покупними або за продажними цінами.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця та постачальнику.

Підтримується використання декількох типів цін, наприклад: "гуртова", "дрібногуртова", "роздрібна", "закупівельна" тощо. Це спрощує відображення операцій надходження та реалізації.

Облік комісійної торгівлі

Автоматизовано облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується відображення операцій з передачі товарів на субкомісію. Під час формування звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

Облік операцій з тарою

Автоматизовані операції по обліку зворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій та розрахунків із постачальниками і покупцями.

Облік банківських і касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів та валютних операцій. Підтримується введення та друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції з розрахунків із постачальниками, покупцями та підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок та отримання готівки за грошовим чеком, придбання і продаж іноземної валюти, виплати (перерахування) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати. Під час відображення операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік розрахунків з контрагентами

Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях та іноземній валюті. Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором в цілому або з вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби", П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", П(С)БО 9 "Запаси".

Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію і списання з експлуатації.

Облік основного і допоміжного виробництва

Автоматизовано розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції та наданих послуг.

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, які передбачають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів та автоматичний розрахунок їх собівартості.

Облік непрямих витрат

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу відповідно до показників нормальної потужності, відповідно до П(С)БО 16 "Витрати".

У разі списання непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі такі бази розподілу:

 • обсяг випуску;
 • планова собівартість;
 • оплата праці;
 • матеріальні витрати;
 • виручка;
 • прямі витрати;
 • окремі статті прямих витрат.

Облік ПДВ

"1С:Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України" дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.

У конфігурації реалізовані дві методики розрахунку податкової бази ("першої події") з ПДВ: оперативний розрахунок при проведенні документів і відкладене визначення податкових зобов'язань/кредиту в кінці періоду.

Для контролю коректності податкового кредиту, показаного під час надходження, одночасно з бухгалтерським ведеться податковий облік запасів.

Облік заробітної плати та кадровий облік

В "1С:Бухгалтерії елеватора, млина та комбікормового заводу для України" ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників за основним місцем роботи та за сумісництвом, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опціонально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не використовується). Забезпечується формування типових форм згідно трудового законодавства.

Автоматизовані:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом, іншими нарахуваннями та утриманнями з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати та перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій;
 • формування відповідних звітів (по ПДФО, ЄСВ).

Під час виконання розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • інвалідів;
 • пенсіонерів;
 • шахтарів;
 • податкових нерезидентів.

Підтримка різних схем оподаткування

В "1С:Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України" підтримуються такі схеми оподаткування:

 • податок на прибуток і податок на додану вартість;
 • податок на прибуток без податку на додану вартість;
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб.

Податковий облік з податку на прибуток

Для ведення бухгалтерського і податкового обліку (по податку на прибуток) використовується один і той же план рахунків. Під час ведення бухгалтерського і податкового обліку використовується одна й та ж класифікація активів, доходів і витрат.

Здійснюється роздільна вартісна оцінка активів, доходів і витрат для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку. Доходи і витрати визнаються у податковому обліку відповідно до розділу 3 Податкового кодексу України.

Податковий облік у конфігурації ведеться у розрізі видів податкової діяльності. Такий підхід дозволяє враховувати доходи і витрати окремо для видів діяльності, за якими необхідний окремий облік з погляду податку на прибуток.

За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація з податку на прибуток.

Єдиний податок

"1С:Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України" дозволяє реєструвати господарські операції підприємств і фізичних осіб – платників єдиного податку у книзі обліку доходів і витрат.

Книга обліку доходів і витрат формується автоматично для юридичних і для фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності.

Завершальні операції місяця

Автоматизовані регламентні операції, що виконуються наприкінці місяця, в тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інші.

До складу "1С:Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України" входить набір звітів "Довідка-розрахунок", що відображають розрахунки, пов'язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: "Розподіл непрямих витрат", "Переоцінка валютних коштів" та інші.

Стандартні бухгалтерські звіти

"1С:Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України" надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані залишків, оборотів рахунків та проводок у самих різних розрізах. У їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Регламентована звітність

В "1С:Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України" включено обов'язкові (регламентовані) звіти, які призначені для подання власникам організації та контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.

Регламентована звітність, що подається до податкових органів, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 N 351 (у файли з розширенням XML). Так звані "схеми" (файли з розширенням *.xsd), по яких відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з набором регламентованої звітності.

Конфігурація інтегрована із сервісом здачі електронної звітності 1С:Звіт. Сервіс 1С:Звіт надає можливість:

 • сформувати регламентовану звітність у різні державні органи;
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;
 • зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом;
 • відправити звіти до контролюючих органів та отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням;
 • зберегти на електронних носіях;
 • отримувати розшифровки показників звітів 1С:Звіт в конфігурації "1С:Підприємство".

Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс 1С:Звіт.

Тісна інтеграція сервісу 1С:Звіт з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу 1С:Звіт в програмі.

Засоби для швидкого освоєння

"Стартовий помічник" призначений для введення основних відомостей, необхідних для початку роботи з програмою.

"Панель функцій" допомагає користувачам-початківцям освоювати програму швидше, а досвідченим користувачам ефективніше виконувати щоденні завдання. Основні розділи обліку (Банк, Каса, Виробництво, Зарплата) представлені у вигляді схем роботи і містять візуальне представлення послідовності операцій.

"Поради користувачам" для самостійного освоєння програми: відображення у програмі господарських операцій, оформлення документів, заповнення довідників і формування звітів.

Для програмних продуктів системи "1С:Підприємство 8" передбачено обслуговування по лінії галузевого інформаційно-технологічного супроводу "1С:ІТС Україна" галузевий.

Інтернет-підтримка зареєстрованих користувачів.

 

Вартість:

 Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, грн.

Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України

18600

Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України. Комплект на 5 користувачів

33450

Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

3300

Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

4500

Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

11610

Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

18000

Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

22290

Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

27900

Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

42360

Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

48000

Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць

100500

Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць

102000

Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць

183600

Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць

546000

Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць

906000

 

У вартість включена установка ліцензій на робочі місця користувачів, а також підтримка ІТС ПРОФ протягом 3  місяців.