BAS Роздрібна торгівля

Замовити демо
Замовити

Особливості:

Облік руху товарів

Аналіз продажів і замовлення постачальнику

Контроль поставок від постачальників під замовлення

Призначення роздрібних цін

Продаж в роздріб

Управління знижками

Реєстрація руху товарів в розрізі аналітик господарської операції

Управління персоналом магазину

Аналіз діяльності підприємства

Робота з торговим обладнанням

Обмін даними між розподіленими інформаційними базами (РІБ)

Обмін даними з програмою BAS Управління торгівлею

Обмін даними з Бухгалтерія для України, ред. 2.0

Інтерфейс

Робота в режимі тонкого клієнта і веб-клієнта

BAS Роздрібна торгівля є шірокофункціональнім фронт-офісом для торгових мереж і окремих магазинів. Рішення може використовуватися для автоматизації магазинів з великою кількістю робочих місць, в тому числі і в якості касової програми. BAS Роздрібна торгівля забезпечує реєстрацію операцій з товарами в розрізі товарних груп, магазинів, складів, організацій підприємства та дозволяє отримувати аналітичну інформацію про рух товару з необхідним користувачу ступенем деталізації.

Опис функціональних особливостей BAS Роздрібна торгівля

Облік руху товарів

Рішення BAS Роздрібна торгівля підтримує облік таких операцій з товарами:

 • замовлення постачальнику;
 • замовлення на переміщення;
 • надходження від постачальника;
 • реалізація в роздріб та дрібним гуртом;
 • переміщення товарів між магазинами;
 • переміщення між складами одного магазину;
 • інвентаризація;
 • оприбуткування;
 • списання;
 • передача між організаціями (юридичними особами).

Реалізовано автоматичний розподіл товарів, що надійшли в магазин, на основі попередньо виконаних налаштувань.

Облік торгових операцій в BAS Роздрібна торгівля ведеться тільки в гривнях.

Для організацій можуть використовуватися різні системи оподаткування: податок на прибуток, податок на прибуток і ПДВ, єдиний податок, єдиний податок та ПДВ.

Аналіз продажів і замовлення постачальнику

Аналіз продажів здійснюється в зазначених користувачем аналітичних розрізах. Складський облік товарних залишків ведеться як в розрізі товарних позицій, так і в розрізі характеристик товару. На основі аналізу продажів і поточних залишків товарів в магазині користувач може створити замовлення постачальнику, спланувати дату надходження товару та оплату поставки.

Контроль поставок від постачальників під замовлення

Надходження товару в програмі BAS Роздрібна торгівля оформлюється вручну на підставі накладної постачальника або на підставі замовлення постачальнику. В останньому випадку користувачеві надається звіт про постачання постачальника, в якому для кожного постачальника виводиться інформація про невідповідності при поставці товару або несвоєчасність надходження товару.

Призначення роздрібних цін

У програмі BAS Роздрібна торгівля підтримуються різні способи управління роздрібними цінами в торговельній мережі. Центральний офіс мережі може встановлювати роздрібні ціни для всієї мережі в цілому, для груп магазинів або кожного магазину окремо. На окремі групи номенклатури роздрібні ціни можуть також призначатися менеджером магазину. При введенні інформації про надходження товару користувач може контролювати зміну ціни закупівлі товару і приймати рішення про призначення нової роздрібної ціни. Система надає зручний сервіс розрахунку ціни з урахуванням величини змін цін закупівлі. Реалізовано застосування роздрібної ціни, при якому можна використовувати нові ціни для всієї або частини номенклатури в будь-який технологічно обумовлений момент часу.

Продаж в роздріб

BAS Роздрібна торгівля надає користувачеві інтуїтивно зрозумілий інтерфейс робочого місця касира (РМК) для оформлення роздрібних продажів. Інтерфейс РМК адаптовано для використання на дисплеях невеликого розміру і для роботи з віртуальною клавіатурою. Інтерфейс РМК дозволяє налаштувати тільки потрібні касирові операції і обмежити його можливості. Рішення дозволяє касиру реєструвати продаж товару на різні організації та друкувати чеки на фіскальному реєстраторі, який відповідає організації.

Підтримується облік різних видів оплати: оплата готівкою, платіжною карткою, банківським кредитом і подарунковими сертифікатами. Розширено можливості обліку грошових коштів: система дозволяє враховувати кошти, внесені в касу ККМ для розміну, і часткову виїмку коштів з каси ККМ. Підтримується інкасація коштів у банк з операційної каси магазину.

Управління знижками

BAS Роздрібна торгівля надає широкі можливості управління знижками до встановленої роздрібної ціни в залежності від різних умов і ситуацій:

 • кількості товару в чеку;
 • суми чека;
 • часу придбання;
 • виду дисконтної карти покупця;
 • особистих даних покупця;
 • відсотки від суми товарного ряду;
 • подарунок при покупці набору товарів ("купи-отримай").

Умови надання знижки винесені в програмі в окремий довідник. Це дозволяє надавати знижку при одночасному виконанні декількох різнорідних умов. Підтримуються накопичувальні порогові схеми, як з заміною, так і без заміни дисконтних карт покупця при перетині порогу, облік подарункових сертифікатів. Знижки розраховуються автоматично або по команді користувача.

Реєстрація руху товарів в розрізі аналітик господарської операції

BAS Роздрібна торгівля дозволяє проводити аналіз будь-яких складських операцій. Реєстрація повернення від покупця і повернення постачальнику, списання товару можуть проводитися із зазначенням причини оформлюваних операцій. Звіт за господарськими операціями надає користувачеві детальну інформацію про розміри і причини втрат в результаті окремих торгових операцій.

Управління персоналом магазину

У програмі BAS Роздрібна торгівля підтримується планування і реєстрація фактичного робочого часу співробітників магазина, а також оформлення продажу із зазначенням продавця, що обслуговує покупця. Це дозволяє контролювати працівників і застосовувати прозору систему мотивації продавців.

Аналіз діяльності підприємства

У програмі BAS Роздрібна торгівля формуються аналітичні звіти за різними рівнями угруповання і з докладними розшифровками за всіма видами операцій. Представлені абсолютні значення показників за період, середні значення, динаміка показників з плином часу і відносні показники ефективності торгових операцій. Особливу увагу приділено аналізу продажів, як в розрізі товарних груп, так і груп покупців, оцінки ефективності застосовуваних знижок, розпродажів.

Робота з торговим обладнанням

BAS Роздрібна торгівля дозволяє працювати з фіскальними реєстраторами, надаючи відповідно до законодавства всі необхідні звіти по касовій зміні. Користувачеві надається можливість настройки шаблонів для друку чеків на підключених стрічкових принтерах. Надається можливість приймати оплату за банківськими платіжними картками за допомогою еквайрингового терміналу. Підтримується робота і з іншими видами обладнання, що використовується в роздрібній торгівлі: дисплеями покупців, зчитувачами магнітних карт, а також обладнанням для підтримки технології штрих-кодування (сканери штрих-кодів, термінали збору даних, принтери штрих-кодів і ваги з можливістю друку етикеток) .

Обмін даними між розподіленими інформаційними базами (РІБ)

У програмі BAS Роздрібна торгівля реалізовано обмін даними між інформаційними базами на двох рівнях: обмін між магазинами та обмін з кожним робочим місцем. РІБ по магазинах дозволяє встановити надійний обмін даними між магазинами. РІБ по робочих місцях надає користувачеві оптимізований за обсягом даних обмін між сервером магазина та касовою лінійкою. Віддалене адміністрування дозволяє централізовано створювати і змінювати список користувачів, обмежуючи, в разі необхідності, передачу відомостей в магазини.

Обмін даними з програмою BAS Управління торгівлею

BAS Роздрібна торгівля підтримує двосторонній обмін даними з BAS Управління торгівлею на рівні документів та довідкової інформації.

У разі спільного використання інформаційна база BAS Управління торгівлею виступає в ролі керуючої системи, яка постачає в інформаційну базу BAS Роздрібна торгівля нормативно-довідкову інформацію. BAS Управління торгівлею забезпечує оперативний облік операцій в магазинах торговельної мережі. З BAS Роздрібна торгівля переносяться документи руху товарів і грошових коштів та інформація, що уточнює довідкові дані.

Магазини можуть взаємодіяти з центральним офісом безпосередньо або через центральний вузол, який об'єднує кілька магазинів. Об'єднання магазинів в центральний вузол дозволяє контролювати залишки в магазинах, що входять до складу центрального вузла, та оперативно переміщати товари між магазинами. При взаємодії магазину і центрального офісу всі дані магазину узагальнюються. Тобто в кожному магазині в центральному офісі реєструється узагальнена інформація про всі торгові операції, які проводилися в магазині: прийом товарів, продаж гуртом і в роздріб, передача товарів в інший магазин, результати проведеної інвентаризації на складах магазинів. Роздрібні продажі згортаються у звіти про роздрібні продажі з точністю до каси ККМ і передаються в BAS Управління торгівлею.

Обмін даними з Бухгалтерія для України, ред. 2.0

BAS Роздрібна торгівля підтримує односторонній обмін даними з програмою "Бухгалтерія для України", ред. 2.0 на рівні документів та довідкової інформації.

BAS Роздрібна торгівля забезпечує оперативний облік операцій в магазинах торговельної мережі. З інформаційної бази BAS Роздрібна торгівля переносяться документи руху товарів і грошових коштів та інформація, що уточнює довідкові дані.

Інтерфейс

Рішення має сучасний ергономічний інтерфейс. Серед зручних особливостей інтерфейсу:

 • великий шрифт;
 • збільшений робочий простір;
 • зручна система навігації: панель інструментів, панель відкритих вікон, меню розділів;
 • доступ до повнотекстовому пошуку, "Вибраного", меню функцій та історії з будь-якого вікна;
 • зручний пошук в списках, управління пошуком;
 • можливість додати в "Вибране" як об'єкти (документи, елементи довідників і ін.), так і команди.

Робота в режимі тонкого клієнта і веб-клієнта

BAS Роздрібна торгівля може використовуватися в режимі тонкого клієнта або веб-клієнта на всіх робочих місцях.

Вартість:

 Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, грн.

BAS Роздрібна торгівля

 

6690

BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

3300

BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

11610

BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

22290

BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

42360

BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць

100500

BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць

183600

BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць

546000

BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць

906000

У вартість включено установка ліцензій на робочі місця користувачів, а також підтримка ІТС ПРОФ протягом 3 місяців.