BAS Комплексне управління підприємством

від 50000 грн
Замовити демо
Замовити

Особливості:

Управління фінансами

Бюджетування

Моніторинг і аналіз показників діяльності підприємства

Регламентований облік

Управління персоналом і розрахунок заробітної плати

Управління виробництвом

Управління витратами і розрахунок собівартості

Керування продажами

Управління взаємовідносинами з клієнтами

Управління закупівлями

Управління складом і запасами

Робота в режимі тонкого клієнта та веб-клієнта

BAS Комплексне управління підприємством є комплексним рішенням, що охоплює основні контури управління та обліку, яке дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємств малого і середнього бізнесу.

Опис функціональних можливостей BAS Комплексне управління підприємством

Управління фінансами

У продукті реалізована функціональність заявок на витрачання грошових коштів, контролюється виконання платежів за заявками. Розроблено функціонал обліку розрахунків із банком за еквайринговими операціями. Окрім власне реєстрації операцій платежу та повернення за платіжними картками, додано етап реєстрації звітів від банків щодо зарахування платежів, списання повернень, утримання комісії, що дозволяє відстежити кожну операцію від моменту проведення платежу до надходження коштів на банківський рахунок. Облік фінансових результатів (прибутку, збитків) ведеться в розрізі напрямків діяльності підприємства. Склад напрямків може визначатися дуже гнучко – наприклад, напрямки можуть відповідати точкам продажу (для роздрібних підприємств), асортименту (для дистриб'юторів), проектам і т. д. Підтримується опис довільних правил розподілу собівартості і виручки від продажів на напрями діяльності, що спираються на аналітику продажів . Все це дозволяє детально аналізувати ефективність діяльності підприємства і розвивати бізнес, оптимізуючи склад напрямків діяльності. Основні інновації рішення:
 • облік кредитів, депозитів і позик;
 • еквайринг (платіжні картки);
 • гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря;
 • маршрути узгодження заявок;
 • гнучкі інструменти для формування платіжних документів на майбутні дати;
 • інвентаризація кас і банківських рахунків;
 • аналітична звітність по руху грошових коштів.

Бюджетування

У продукті використовується інтуїтивно зрозуміла настройка структури бюджетів за рахунок використання табличній моделі бюджетування. Різноманітні засоби автоматичного розрахунку бюджетних статей дозволяють здійснювати розшифровку до вихідних даних розрахунків. При цьому для кожної статті бюджету використовуються до 6 довільних аналітик. Відображення і редагування примірників бюджету можливо цілком в одній формі. В системі зберігається історія змін значень бюджетних статей. Розрахунок планових показників здійснюється в формі редагування бюджету і допускає використання розрахунків за формулою для кожного показника одночасно від декількох джерел даних. Опція версіонування для примірників бюджетів дозволяє виробляти порівняння версій, згортку, видалення, а також відкат до версії. Дані можливості дозволяють істотно оптимізувати процес впровадження (коригування) обраних бюджетних моделей. Основні інновації рішення:
 • настроюються види бюджетів і розширена аналітика;
 • моделювання сценаріїв;
 • підтримка декількох валют;
 • табличні форми введення і коригування;
 • економічний прогноз;
 • аналіз досягнення планових показників;
 • розширений фінансовий аналіз.

Моніторинг і аналіз показників діяльності підприємства

У продукті реалізовані можливості для побудови ієрархічної моделі цілей і цільових показників, включені інструменти для їх моніторингу. Основні інновації рішення:
 • побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників;
 • створення різних варіантів показників з можливістю порівняння;
 • моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних;
 • розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності;
 • різноманіття графічних форм аналітичних звітів.

Регламентований облік

Продукт містить весь необхідний інструментарій для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності в організації. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України. Облік оподатковуваного прибутку, ПДВ та єдиного податку реалізовано відповідно до норм Податкового кодексу України. До складу конфігурації включено план рахунків бухгалтерського обліку, відповідний Наказу Міністра фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції по його застосуванню" №291 від 30 листопада 1999 року. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку. Продукт надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишкам, оборотам рахунків і по проводках в різних розрізах. При формуванні звітів є можливість налаштувати угруповання, відбір і сортування інформації, виведеної в звіт, виходячи із специфіки діяльності організації і виконуваних користувачем функцій. У продукт включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам: форми фінансової звітності, податкові декларації. Регламентовані звіти, для яких така можливість передбачена нормативними документами, можуть бути вивантажені в електронному вигляді. Основні інновації рішення:
 • настройка правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку;
 • облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем актуальності відображення;
 • оперативний контроль формування проводок для довільного документа;
 • автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження;
 • контроль повноти і правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання.

Управління персоналом і розрахунок заробітної плати

Підсистема призначена для організації роботи служб компанії, зайнятих управлінням людськими ресурсами, комплексної автоматизації процесів, що забезпечують підтримку кадрової політики підприємства з урахуванням всіх вимог чинного законодавства. Для вирішення завдань в даній області користувачам надаються такі можливості:
 • робота з персональними даними співробітників;
 • облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності;
 • організація роботи зі штатним розкладом;
 • робота з договорами підряду;
 • облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів;
 • розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (в тому числі тарифної), відрядної і їх різновидів;
 • використання показників ефективності діяльності організації та безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю;
 • розрахунок утримань із заробітної плати, у тому числі за виконавчими документами;
 • нарахування інших доходів, не пов'язаних з оплатою праці і доходів у натуральній формі;
 • проведення взаєморозрахунків із персоналом в готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках;
 • аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності;
 • отримання уніфікованих звітних форм;
 • вирахування регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці;
 • формування регламентованої звітності по заробітній платі, як зведеної, так і персоніфікованою.
Основні інновації рішення:
 • аналіз ефективності управління персоналом;
 • розрахунок зарплати за даними вироблення співробітників;
 • комплекс розрахунків з персоналом;
 • гнучкі можливості відображення зарплати в фінансовому і регламентованому обліку;
 • можливість введення необмеженої кількості показників, довільні формули;
 • аналіз фонду оплати праці;
 • розрахунок і нарахування резерву відпусток;
 • розвиток можливостей регламентованого розрахунку зарплати.

Управління виробництвом

Потреба до виробництва відбивається планами виробництва, які складаються на конкретні часові періоди виконання (відповідно до обраного сценарієм планування: рік, квартал, місяць, тиждень і т. д.). Планування напівфабрикатів, що використовуються при випуску продукції, відбувається з урахуванням загальної виробничої тривалості їх виготовлення. За даними планів виробництва формується потреба на забезпечення та закупівлю матеріалів. Підтримується цільове забезпечення і передача матеріалів у виробництво для випуску продукції під конкретне замовлення клієнта. Підтримується виробничий облік з фіксацією випуску готової продукції, виконання робіт. Нормативна потреба випусків в матеріальних і трудових ресурсах описується ресурсними специфікаціями. Дані ресурсних специфікацій використовуються при розрахунку собівартості випущеної продукції, виконаних робіт. Виробничий облік ведеться на рівні підрозділів-виконавців і дозволяє оформити багатопередільного бесполуфабрикатном виробничі процеси, сформувати унікальну собівартість окремих партій випуску.

Управління витратами і розрахунок собівартості

Продукт дозволяє організувати контроль матеріальних потоків і споживання ресурсів, що забезпечують виробничу, управлінську та комерційну діяльність підприємства. Облік витрат та розрахунок собівартості продукції виконуються на основі даних оперативного обліку. Класифікація можливих до застосування ресурсів:
 • товари (матеріальні ресурси в кількісно-вартісній оцінці);
 • роботи (послуги з можливістю кількісного розподілу);
 • послуги (послуги виключно в вартісному вираженні).
Продукт підтримує роздільний облік витрат за видами податкової діяльності. Підсистема управління витратами забезпечує:
 • облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірі;
 • оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві;
 • облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах;
 • різні способи розподілу витрат на собівартість продукції, що випускається і виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів;
 • розрахунок фактичної собівартості випуску за період;
 • надання даних про структуру собівартості випуску.
Розрахована собівартість може бути деталізована до обсягу вихідних витрат незалежно від кількості переділів виробничого процесу. Даний аналіз істотно підвищує наочність і контроль обгрунтованості виконаного розрахунку собівартості. Основні інновації рішення:
 • окремий облік витрат за видами діяльності;
 • відокремлений облік собівартості за замовленнями;
 • розподіл витрат за напрямками діяльності;
 • надання даних про структуру собівартості випуску до первинних витрат;
 • покращений майстер закриття місяця.

Керування продажами

У продукті реалізовані комерційні пропозиції, що дозволяють фіксувати історію переговорів з клієнтом по визначенню складу і умов продажів. Використовується функціональність замовлення як "центру управління" усіма подальшими діями по його обробці. Введено статуси замовлення ("не підтверджений", "до оплати", "до забезпечення", "до відвантаження"), що описують етапи проходження замовлення. На різних етапах замовлення може виступати в якості розпорядження на забезпечення, на відвантаження, на оформлення документів. Контроль виконання розпоряджень ведеться з деталізацією до рядка замовлення. Підсистема надає можливість вказати графік оплати за замовленням клієнта (як в частині авансових платежів, так і платежів з погашення дебіторської заборгованості). Графік може формуватися із урахуванням обраного календаря. Це дозволяє планувати надходження виручки по днях, контролювати дотримання клієнтом обумовлених термінів оплати, виділяти прострочену дебіторську заборгованість. Система дозволяє класифікувати прострочену заборгованість по інтервалах глибини прострочення. Ведеться облік планової та фактичної заборгованості в розрізі замовлень, термінів оплати і документів розрахунків. При цьому робота сильно спрощена: ручне рознесення платежів, що надійшли, виконується тільки на замовлення, розподіл по іншим аналітичних розрізах виконується автоматично у фоновому режимі. Аналогічно продажу реалізована робота із замовленнями постачальникам та ведення взаєморозрахунків із закупівель. Основні інновації рішення:
 • управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом;
 • воронка продажів;
 • формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів;
 • використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процеси управління складними продажами;
 • розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажу, угоди;
 • самообслуговування клієнтів;
 • управління торговими представниками;
 • моніторинг стану процесів продажів;
 • планування використання автотранспорту;
 • імовірнісна оцінка прогнозу продажів;
 • окремий облік по партнерам (управлінський облік) і контрагентам (регламентований облік);
 • автоматичний контроль ліміту заборгованості;
 • інвентаризація взаєморозрахунків;
 • моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів;
 • розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності станом взаєморозрахунків.

Управління взаємовідносинами з клієнтами

У продукті реалізовано управління процесами продажів: регламентація етапів процесу, контроль виконання процесу, аналіз. З цією метою застосовується механізм бізнес-процесів, що автоматично відслідковує маршрут процесу та формує завдання виконавцям. Крім цього, реалізовано спрощений режим управління процесом продажу з "ручним" переміщенням по етапах. Допускаються різні види процесів з різним складом етапів. Для них підтримується зберігання допоміжних документів – регламентів, інструкцій, шаблонів документів і т. д., необхідних при відпрацюванні процесу. Система накопичує статистику за процесами, що виконуються, дозволяє розраховувати ймовірність доведення наявного потенціалу продажів до успішного результату ("воронка продажів") та проводити аналіз "вузьких місць" процесів. Всі продажі, що почалися ("угоди"), реєструються в системі. Вони об'єднують в єдине ціле всю інформацію, накопичену в системі в ході підготовки і виконання продажу,– електронну пошту, відомості про дзвінки, зустрічі, оформлені замовлення, рахунки, накладні, додаткові файли і т. д. Це допомагає максимально зручно організувати роботу менеджерів з продажу . Система дозволяє реєструвати та аналізувати оточення угоди: конкурентів, субпідрядників, впливових осіб, їх зв'язки. На підставі статистики угод система дозволяє оцінити ймовірність її успішного здійснення. Таким чином, система автоматизує та підтримує не тільки стадію продажу, а й підготовку продажів. Крім цього, система дозволяє аналізувати угоди, яки не відбулися, що необхідно для вдосконалення роботи відділу продажів. Розділені списки контрагентів в розумінні регламентованого обліку (юридичних і фізичних осіб) і об'єктів бізнес-взаємодій (клієнтів, постачальників, конкурентів та інше). Це дозволяє вести облік продажів та історії відносин не тільки за "формальними", юридичними контрагентами, а й за компаніямі – групами юридичних осіб, за самостійно працюючими підрозділами контрагентів, і т. д. Підтримується ведення інформації про контактних осіб компаній-партнерів, про зв'язки між партнерами. Основні інновації рішення:
 • формування стратегії відносин із партнерами;
 • бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами;
 • досьє клієнта, партнера;
 • картки лояльності, аналіз лояльності клієнтів;
 • претензійна робота;
 • моніторинг виконання угод;
 • BCG-аналіз;
 • розширений аналіз показників роботи менеджерів.

Управління закупівлями

Продукт забезпечує менеджерів, відповідальних за постачання, інформацією, необхідною для своєчасного прийняття рішень про поповнення запасів ТМЦ, для зниження витрат на закупівлі та чіткої організації взаємодії з постачальниками. Функціонал підсистеми включає:
 • оперативне планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва та замовлень покупців, що не виконані;
 • оформлення замовлень постачальникам та контроль їх виконання;
 • реєстрація та аналіз виконання додаткових умов за договорами з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок;
 • підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, в тому числі прийом на комісію;
 • оформлення невідфактурованих поставок із використанням складських ордерів;
 • аналіз потреб складу та виробництва в товарах, готової продукції та матеріалах;
 • наскрізний аналіз та установка взаємозв'язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам;
 • аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів);
 • планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах;
 • підбір оптимальних постачальників товару за їх надійністю, історією поставок, критеріями терміновості виконання замовлень, пропонованим умовам доставки, територіальному або іншим довільним ознакам та автоматичне формування замовлень для них;
 • складання графіків поставок та графіків платежів.
Основні інновації рішення:
 • управління закупівельною діяльністю;
 • бізнес-процеси складних закупівель;
 • контроль умов поставок;
 • розширений аналіз і вибір постачальників за цінами й умовами;
 • формування повної вартості придбання ТМЦ;
 • контроль і аналіз забезпечення потреб в номенклатурі.

Управління складом і запасами

Для управління складом може бути застосована схема ордерного складського обліку. Схема ордерного складу може включатися для операцій відвантаження і надходження незалежно. Складські ордера виписуються строго на підставі документів-розпоряджень, в якості яких можуть виступати замовлення або накладні. Ведеться облік розпоряджень, які отримані, але не виконані; технологія роботи складу може будуватися цілком "від електронних розпоряджень". У підсистемі передбачено адресне зберігання товарів, тобто ведення залишків товарів у розрізі "місць зберігання" (осередків, полиць, стелажів) і упаковок товару. Система дозволяє управляти розкладкою товару за місцями зберігання при вступі, складанням з місць зберігання при відвантаженні, переміщенням і разукомплектацією товару. Алгоритми, що закладені в програму, автоматично підбирають оптимальні місця зберігання при розміщенні тазбірці, стежать за відсутністю колізій при великій інтенсивності складських операцій. Підсистема дозволяє створювати різні робочі зони для оптимального доступу до складських осередків тf визначати порядок обходу складських осередків, наприклад, робочі зони для роботи автонавантажувача і для ручного відбору товарів співробітником складу. При відборі товарів можна задати різні стратегії відбору для оптимізації розміщення товарів в осередках. Наприклад, при відборі товарів звільняти в першу чергу ті осередки, де товар зберігається в мінімально достатньому обсязі. Це дозволить звільнити осередки для розміщення новоприбулих товарів. Механізм упреждающого підживлення осередків адресного складу (приміщення) дозволяє підвищити швидкість відбору при відвантаженні товарів зі складу. Адресне зберігання товарів можна використовувати опціонально. Крім нього підтримується довідкова прив'язка місць зберігання товару. Реалізовано багатокроковий процес інвентаризації товару, що включає формування наказів на інвентаризацію, видачу розпоряджень на перерахунок залишків в місцях зберігання, роздільне відображення надлишків і недостач в оперативному та фінансовому обліку. Підсистема дозволяє автоматизувати процес доставки товарів клієнтам, а також процес доставки товарів під час переміщення товарів між складськими приміщеннями. Доставка товарів може здійснюватися безпосередньо за адресами клієнтів (складського приміщення) або за допомогою транспортної компанії (перевізника). Завдання на доставку формуються з урахуванням зони доставки, порядку об'їзду адрес доставки, а також з урахуванням вантажопідйомності транспортного засобу. Основні інновації рішення:
 • складна ієрархічна структура складів;
 • управління адресним складом;
 • відокремлений облік за замовленнями – резервування потреб;
 • облік багатооборотної тари;
 • управління інвентаризацією товарів;
 • статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу;
 • розрахунок прогнозованого попиту;
 • товари на складах за термінами придатності;
 • управління доставкою;
 • товарний календар.

Технологічні гідності

BAS Комплексне управління підприємством розроблена на новітній технологічній платформі Business Automation Framework, яка дозволяє:
 • забезпечити високу надійність, продуктивність і масштабованість системи;
 • організувати роботу із системою через Інтернет, в режимі тонкого клієнта або веб-клієнта (через звичайний інтернет-браузер), в т.ч. в "хмарному" режимі;
 • налаштовувати інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів, з урахуванням ролі користувача, його прав доступу та індивідуальних налаштувань.
Механізм функціональних опцій, що реалізовано в системі BAS Комплексне управління підприємством, дозволяє "вмикати" або "вимикати" різні функціональні частини прикладного рішення без програмування (зміни продукту).

Вартість:

 Найменування Рекоменд. роздрібна ціна, грн.
BAS Комплексне управління підприємством   50000
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце 3300
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць 11610
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць 22290
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць 42360
BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць 100500
BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць 183600
BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць 546000
BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць 906000
  У вартість включено установка ліцензій на робочі місця користувачів, а також підтримка ІТС ПРОФ протягом 3 місяців.